Olimpos Pansiyonları Online RezervasyonOlimpos Pansiyonları Online Rezervasyon

Şartlar ve Koşullar

1. SÖZLEŞME ONAYI

Olimpos.com sitesi ziyaretçilerine (müşterilerine) anlaşmalı her türlü süreli konaklama tesisleri için oda ve konaklama rezervasyon hizmeti sunmaktadır.
Rezervasyon hizmetinen yararlanmak için üyelik gerekmemektedir, ancak site kullanma koşullarını kabul etmiş sayılırsınız.

Daha iyi site deneyimi için üye olabilirsiniz.
Olimpos.com üyesi olmak için, önce kayıt formumuzu doldurmanız ve Olimpos.com üyelik sözleşmesi hükümlerine uymayı kabul ve taahhüt etmeniz gereklidir. Bunun için site kullanma koşullarını kabul ediyorum seçeneğini seçmeniz halinde aşağıda yazılı koşulları kabul etmiş olursunuz. Kullanıcı, kayıt formunu doldurup onayladığınızda ya da bu sistemi kullanarak herhangi bir hizmet aldığınızda ya da REZERVASYON yaptığınız andan itibaren Olimpos.com’un şart ve koşullarını içeren sözleşmesine uymayı taahhüt etmiş ve kabul etmiş sayılırsınız.

2. HİZMET TANIMI

Olimpos.com, şart ve koşullarını içeren sözleşmesine uymayı taahhüt etmiş ve kabul etmiş üyelerine internet ortamında online konaklama rezervasyonu yapabilme olanağı sunar.

3. OLIMPOS.COM ÜYELİK SİSTEMİ

Olimpos.com üyesi olmak için ziyaretçilerimizin kendisinin belirleyeceği bir ‘kullanıcı adı’ ve ‘şifre’ye sahip olmaları gerekmektedir.
‘Kullanıcı adı’ üyeye özeldir ve aynı ‘kullanıcı adı’ iki farklı üyeye verilmez.
‘Şifre’ sadece kullanıcı tarafından bilinir. Kullanıcı dilediği zaman şifresini değiştirebilir. Şifre’nin tercihi ve korunması tamamen kullanıcının sorumluluğundadır. Olimpos.com, şifre kullanımından doğacak sorunlardan kesinlikle sorumlu değildir.
Olimpos.com kullanıcıyı yararlanabildiği promosyonlardan e-posta yolu ile haberdar edebilir. Olimpos.com kullanıcı bilgisini kesinlikle üçüncü kişi veya kuruluşlarla paylaşmaz.

Telefon numarası ve e-mail adresini rezervasyon talebinin daha hızlı ve doğru alınabilmesi için ilgili konaklama tesisi ile paylaşılabilir. Ancak üçüncü kişi ve kuruluşlar için e-mail gönderimi yapmaz.

Müşterilerimizin Olimpos.com üyeliği gerektiren servislere bağlanabilmesi için kullanıcı adını ve şifresini belirtmesi gereklidir. Bu işlem Olimpos.com’a ‘login’ olmak şeklinde tanımlanmıştır.

4. ÜYE’NİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Üye Olimpos.com sitesinin servislerinden yararlanırken,
Üyelik formunda yer alan kendisine ait bilgilerin doğru olduğunu ve bu bilgilerin gerekli olduğu durumlarda bilginin hatalı veya noksan olmasından (şifre unutma dahil) doğacak problem ve zararlardan sorumluluğun kendisine ait olduğunu, bu hallerde üyeliğinin sona erebileceğini,
Olimpos.com tarafından verilen hizmet, servis ve yazılımların telif hakkının Olimpos.com’a ait olduğunu, bu yazılımları hiçbir şekilde çoğaltıp, dağıtmayacağını,
Olimpos.com hizmet, servis ve yazılımlarını kullandığında ileri sürdüğü şahsi fikir, düşünce, ifade, Olimpos.com ortamına eklediği dosyaların, gönderdiği isteklerin ve kişilik bilgilerinin sorumluluğunun kendisine ait olduğunu ve Olimpos.com’un bu dosyalardan dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacağını,
Olimpos.com tarafından sağlanan hizmetlerde 18 yaşından büyüklere ait resim ve bilgilerin yer alabileceğini bu sebeple Olimpos.com’un sorumlu olmayacağını,
Sitenin kullanımı sırasında kaybolacak ve/veya eksik alınacak, yanlış adrese iletilecek bilgi mesaj ve dosyalardan Olimpos.com’un sorumlu olacağını,
Olimpos.com adresinde sunulan hizmetlere Olimpos.com tarafından belirlenen şekil dışında ve yetkisiz şekilde ulaşmamayı ve yazılımı hiçbir şekilde değiştirmemeyi, değiştirilmiş olduğu belli olanları kullanmamayı ve sözü geçen maddelere uymadığı durumlarda Olimpos.com’un uğrayabileceği tüm maddi ve manevi zararları ödemeyi,
Üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından, dolayı oluşabilecek zararlardan ötürü Olimpos.com’un asla sorumlu olmayacağını,
Tehdit edici, ahlak dışı, ırkçı, Türkiye Cumhuriyeti Yasalarına, Uluslararası anlaşmalara aykırı mesajlar göndermemeyi,
Ortama eklenecek yazışma, konu başlıkları, rumuzları genel ahlak, görgü ve hukuk kurallarına uygun olmasını,
Diğer kullanıcıları taciz ve tehdit etmemeyi,
Diğer kullanıcıların site kullanımını etkileyecek şekilde davranmamayı,
Kişi ya da kurumların isimlerini karalayıcı, çiğneyici, ahlaka aykırı, yakışıksız ya da kanun dışı materyal ya da bilgiler yayımlamamayı, basmamayı, dağıtmamayı, site içinde yayımlanan anketlere içeriden veya dışarıdan müdahil olmamayı
Reklam yapmamayı, herhangi bir mal ya da hizmet satmamayı ya da satılmasına yönelik teklifte bulunmamayı, site hakkında anket, yarışma ya da zincir mektup faaliyetlerinde bulunmamayı,
Diğer kullanıcıların bilgisayarındaki bilgilere ya da yazılıma zarar verecek bilgi veya programlar göndermemeyi,
Olimpos.com servisleri kullanarak elde edilen herhangi bir kayıt veya elde edilmiş malzemelerin tamamı ile kullanıcının rızası dahilinde olduğunu, kullanıcı bilgisayarında yaratacağı zararlar, içerik kaybı ve diğer kayıpların sorumluluğunun tamamı ile kendisine ait olduğunu, servisin kullanımından dolayı uğrayabileceği zararlardan dolayı Olimpos.com’dan tazminat talep etmemeyi,
Olimpos.com’dan izin almadan Olimpos.com servislerini olumlu veya olumsuz ticari ya da reklam amacıyla kullanmamayı,
Olimpos.com’un, dilediği zaman veya sürekli olarak tüm sistemi izleyebileceğini,
Kurallara aykırı davrandığı takdirde Olimpos.com’un gerekli müdahalelerde bulunma ve üyeyi servis dışına çıkarma ve üyeliğine son verme hakkına sahip olduğunu,
Olimpos.com’un, kendi sistemini ticari amaçla kullanabileceğini,
Kanunlara göre gönderilmesi yasak olan bilgileri postalamamayı ve zincir mail (chain mail), yazılım virüsü (vb.) gibi gönderilme yetkisi olmayan postaları dağıtmamayı,
Başkalarına ait olan kişisel bilgileri kayıt etmemeyi, kötüye kullanmamayı,
Üye ‘kullanıcı’ adıyla yapacağı her türlü işlemden bizzat kendisinin sorumlu olduğunu,
Müşteri, rezervasyon işlemleri sırasında veya daha öncesinde kendilerine bildirilmiş olan konaklama ücretini bizzat rezervasyon yaptığı konaklama tesisinin site içinde ilan ettiği koşullarda ödemek durumunda olduğunu, aksi takdirde odanın kendilerine teslim edilmeyebileceğini,
Müşterinin Olimpos.com adresinden yaptığı rezervasyonu iptal etmek istemesi halinde bizzat rezervasyon yaptığı konaklama tesisinin site içinde ilan ettiği İPTAL koşullarına uygun hareket etmeyi aksi halde konaklama tesisinin İPTAL koşulları dışında yapılan İPTAL bildirimlerini kabul etmeyerek müşteriden rezervasyon bedelinin tamamını veya bir kısmını talep ve tahsil edebileceğini ,
Üye kullanıcı tarafından yapılan rezervasyon başka şahıs tarafından kullanılacak ise, konaklayan kişi Sanal Merkez adına konaklanacak odayı kendisine teslim eden kişiye “rezervasyonu kendisi adına yapan kişiyi tanıdığına dair” ibraz edebileceği belgeyi imzalamak zorunda olduğunu, belge imzalanmadığı takdirde ayrılmış odanın kendisine kullandırılmayabileceğini ve dolayısı ile rezervasyonun gerçekleşmemiş sayılmakla birlikte, iptal koşullarına uyulmadığı gerekçesi ile rezervasyon bedelinin tamamını veya bir kısmının rezervasyonu yapan üyeden talep ve tahsil edebileceğini, kabul ve taahhüt etmiştir.

5. OLIMPOS.COM’A KULLANICILAR TARAFINDAN VERİLEN YETKİLER

Olimpos.com herhangi bir zamanda sistemin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir.
Sistemin geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından dolayı Olimpos.com ‘un üyelerine veya üçüncü şahıslara karşı hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.
Kullanıcı adı ve şifresi Olimpos.com tarafından müşteriye sunulacak başvuru alanlarının doldurulmasından sonra görüntülenecek ve onaylanacaktır. Olimpos.com, tüm alanları doldurmuş olan müşterilerinin ya da şifresi olduğu halde bağlanmakta olan müşterilerin yeni bir şifreye sahip olmalarını ya da şifrelerini kullanmalarını kendisine uygun gördüğü durumlarda süresiz olarak engelleyebilir.
Olimpos.com, rezervasyonun zamanında, güvenli ve hatasız olarak konaklanacak tesise iletildiğini taahhüt eder. Ancak yapılan rezervasyonunun kullanımından ve/veya elde edilen sonuçlarının doğru ve güvenilir olduğunu, oda ve hizmet kalitesinin beklentilere cevap vereceğini taahhüt etmemektedir.
Olimpos.com üyelerin servislerden yararlanmaları sırasında ortamda bulunduracakları dosyaların, mesajların, bilgilerin bazılarını veya tamamını uygun göreceği peryotlarla yedekleme ve silme yetkisine sahiptir. Yedekleme ve silme işlemlerinden dolayı Olimpos.com sorumlu tutulmayacaktır.
Olimpos.com kendi ürettiği ve/veya dışardan satın aldığı bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik vb. eserlerin mülkiyet ve bu mülkiyetten doğan telif ve tasarruf haklarına sahiptir.
Olimpos.com’un satışları, kendi bünyesinde bulundurduğu firmaların tesislerinde bulunan o anki mevcudiyeti ve kullandırma sayısı ile sınırlıdır. Olimpos.com ilgili konaklama tesislerinde bulunmayan odalar için rezervasyon talebi almayabilir. Konaklama tesisi ve odalarının internet sitesinde teşhir edilmesi Olimpos.com tarafından bu odaların stokta ve satış ve rezervasyona açık kontenjanı bulunduğunu anlamında olmadığı gibi, bu konaklama odalarına kesin rezervasyon alınabileceğini taahhüt etmez.
Olimpos.com üyelerinin ürettiği ve yayınlanmak üzere kendi iradesiyle sisteme yüklediği (örneğin panoya eklediği mesaj, şiir, haber, anket, dosya gibi) bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik vb. eserlerin yayınlanma ve/veya site içerisinde veya Olimpos.com tarafından uygun görülecek başka bir adrese taşıma ve yayınlama haklarına sahiptir. Yayınlanan bu bilgilerin başka kullanıcılar tarafından kopyalanması ve/veya yayınlanması ihtimal dâhilindedir. Bu hallerde üye, Olimpos.com’dan hiçbir telif ücreti, tazminat vb. talep etmeyecektir.
Olimpos.com’da satışa sunulan konaklama tesisi fiyatlarının, oda özelliklerinin, satış, iptal ve rezervasyon koşullarının, tesisin genel özelliklerinin, vb. sair hususların değiştirilmesi, münhasıran konaklama tesislerinin inisiyatifindedir. Bu bilgilerin güncelliğinden, değiştirilmesiniden, doğruluğundan, Olimpos.com sitesinde sanal oda bulunduran konaklama tesisi işletmelerine aittir. Fiyatlarda ve yukarıda tarif edilen hususlardaki bilgilerde hata oluştuğu takdirde Olimpos.com bu hatayı düzeltecek veya telafi edecek şekilde hizmeti üstlenebilir veya müşterinin rezervasyonunu tamamen iptal edebilir.
Olimpos.com, üyenin başka web sitelere link vermek suretiyle geçişini sağlayabilir. Bu taktirde üye geçiş yapacağı sitelerin içeriğinden Olimpos.com’un sorumlu olmayacağını kabul eder.
Olimpos.com, ileride doğacak yasal teknik zorunluluk ve mevzuata uyum amacıyla işbu sözleşmenin uygulamasında değişiklikler yapabileceği gibi mevcut maddelerini değiştirebilir veya yeni maddeler ilave edebilir.
Olimpos.com üyelik gerektirmeyen servisleri zaman içerisinde üyelik gerektiren bir duruma dönüştürülebilir. Olimpos.com ilave servisler açabilir, bazı servislerini kısmen veya tamamen değiştirebilir veya ücretli hale dönüştürebilir.

6. KİŞİSEL VE TİCARİ OLMAYAN KULLANIM SINIRLAMASI:

Bireysel müşteriler yapılan tüm alışverişlerin kişisel kullanım amaçlı olduğunu, alışverişin tekrar satış amaçlı olmadığını kabul eder. Kurumsal müşteriler ise ticari olarak siteyi kullanabilecekleri gibi, kendi kurumlarındaki çalışanlar için de kullanabilirler. Ticari amaçla kullananlar için taraflar arasında ayrıca ve yazılı surette bir sözleşme yapılmamış ise bu işletmelerin yaptığı satışlara komisyon ödemesi yapılmaz. Ticari amaçla satış yapacak firmaların Seyahat Acentesi İşletme Belgesine sahip olmaları aranır. Kurumsal firmaların kendi personeli için yapacağı rezervasyonlar için ayrıca yazılı bir sözleşme yapılmamış ise komisyon ödenmez. Olimpos.com sitesini kullanmak sureti ile konaklama tesislerinde rezervasyon yapanlardan, site kullanım ücreti veya başka bir nam altında ücret alınmaz.

7. ÜCRET, ÖDEME, FATURA, KOMİSYON VE VERGİLENDİRME:

Web sitemiz üzerinden gerçekleştireceğiniz işlemlerde verdiğiniz kredi kartı bilgileri, çok güçlü SSL (Secured Sockets Layer) ve Encryption Teknolojisi ile güven altındadır. Bilgileriniz browserların kendi sağladıkları güvenlik standartları çerçevesinde güvenliktedir. SSL tüm özel bilgilerinizi internette şifrelendirir. Kredi Kartı bilgileriniz kesinlikle saklanmaz ve sadece tahsilat işlemi sırasında ilgili bankalara güvenli bir şekilde iletilerek provizyon alınması için kullanılır ve provizyon sonrası sistemden silinir. Kredi Kartı sahtekarlığı ve kredi kartınızın üçüncü şahıslar tarafından izinsiz kullanımı halinde çoğu bankalar ve kredi kartı şirketleri sahtekarlık veya suistimalden doğan zararı karşılamakta olmasına rağmen, bazı durumlarda muafiyet uygulanabilmektedir, bu gibi durumlarda bankanız söz konusu miktarı siz’den tahsil edebilmektedir. Olimpos.com’un bu konuda bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

Bu sözleşme kapsamı dışında gerçekleşecek tüm kanuni değişikliklerden kaynaklanan işlemler Olimpos.com şirketinin sorumluluğu dışındadır ve aynen taraflar arasındaki sözleşmeye yansıtılır.

Müşteri ödemeyi, rezervasyonu yaptığı konaklama tesisine yaparsa, adına düzenlenecek faturayı doğrudan doğruya konaklama tesisinden talep eder ve teslim alır.

8. REZERVASYON YAPILAN ODANIN KULLANIMI

Müşteri Olimpos.com sistemini kullanarak yaptığı rezervasyona icabet etmediği taktirde, konaklama tesisinin rezervasyon anında ilan ettiği İPTAL koşulları müşteriye tatbik edilir. Bu durum çerçevesinde müşteri doğacak kanuni borçlarını ve yükümlülüklerini gerek Olimpos.com’a gerekse konaklama tesisine karşı kabul etmek ve yerine getirmek durumundadır.

9. REZERVASYON İPTALİ

İptal koşulları Olimpos.com adresi içinde yer alan her bir firma için farklılık gösterebilmektedir. Bu nedenle rezervasyon esnasında konaklama tesisi tarafından ilan edilmekte olan İPTAL koşulları kullanıcı müşteri tarafından okunup kabul edilmiştir. Bununla birlikte; Online kredi kartı ile ödemesi yapılmış rezervasyonların bir kısmında geçerli olmak ve aşağıdaki koşullar ile sınırlı olmak üzere ücret iadesi, kredi kartının ödemesinin durdurulması aşağıdaki şartların varlığı halinde konaklama tesisi tarafından doğrudan müşteriye yapılabilir. Olimpos.com böyle bir durumda tarafların doğrudan iletişim adres ve bilgilerini talep halinde taraflara verecektir.
Rezervasyon talebinin konaklama tesisine ulaşmadığı, iletilmiş olup da konaklama tesisi tarafından tarafından rezervasyon talebinin kabul edilemeyeceğinin açıkça bildirilmiş olması, otelin veya oda durumunun müsait olmaması, müşteri tarafından usule uygun cezasız rezervasyon iptali yapılmış olması, konaklama tesisi tarafından iptal işlemini onaylamış olması, durumunda;
REZERVASYON’un kısmen ya da tamamen imkansız hale geldiğinin konaklama tesisi tarafından bildirilmesi,
Konaklama tesisine REZERVASYON bilgilerinin ulaştırılamaması nedeniyle yapılan iptal durumunda;
REZERVASYON yapılan konaklama tesisinin hizmet ve kalitesinden memnun kalınmaması, tesisin tanıtım bilgileri ile uyumsuzluk hali nedeni ile konaklama tesisine giriş yapmadan, görerek kapıdan yapılan ve tesis tarafından kabul edilen İPTALLERDE Online kredi kartı ve bunun dışındaki ödeme vasıtaları ile ödemesi yapılmış rezervasyon iptallerinde, ücret iadesi, Olimpos.com’un bünyesinde bulundurduğu konaklama tesisleri tarafından yapılır. Olimpos.com, konaklama tesisleri ile müşteri arasında ücret iadesi koşullarına ilişkin olarak doğabilecek anlaşmazlıklarda taraf değildir. Olimpos.com sistemde yapılan rezervasyon ile ilgili kayıt ve bilgileri talep halinde ilgililerine mevcut hali ile verir. Bunların sistemden silinmesinden yedeklenmesinden Olimpos.com’un sorumluluğu yoktur.

10. OLIMPOS.COM KAYITLARININ GEÇERLİLİĞİ, KESİN DELİL OLMA ÖZELLİĞİ

Üye bu sözleşmeden doğabilecek itilaflarda Olimpos.com ‘un defter kayıtlarıyla, mikrofilm, mikrofiş, ve bilgisayar kayıtlarının HUMK 287. Madde anlamında muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu, belirten Olimpos.com kayıtlarına her türlü itiraz ve bunların usulüne uygun tutulduğu hususunda yemin teklif hakkından peşinen feragat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

11. UYGULANACAK HÜKÜMLER

Bu sözleşmeyle ilgili olarak çıkabilecek ihtilaflarda öncelikle bu sözleşmedeki hükümler, hüküm bulunmayan hallerde ise T.C. Kanunları (TBK, TTK, HMK, TKHK ve ilgili sair yasalar) uygulanacaktır.

12. YETKİLİ MAHKEME VE İCRA DAİRELERİ VE YÜRÜRLÜK

İş bu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Anadolu Adliyesi Mahkemeleri ile İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır. Kullanıcı kayıt formunu doldurduktan, sistem kullanım koşullarını site üzerinde üye olurken okuyup kabul etmesi ile birlikte sistemi kullanarak hizmet aldıktan ya da REZERVASYON yapması ile işbu sözleşme taraflar arasında herhangi bir süreye tabi olmaksızın yürürlüğe girer.